Despre noi

"Scopul educației este de a-i învăța pe copiii noștri să se descurce fără noi." - Ernest Wilfried Legouwe

Totul își are sursa în educația noastră, iar educația începe din copilărie.

Grădinița P.P. nr. 14 Arad este o gradiniță care are deja 50 de ani de activitate, în care am experimentat etosul și excelența în educația copiilor. Fiind conștienți de importanța copiilor pentru societate și pentru viitor, grădinița noastră oferă cadrul ideal care contribuie la dezvoltarea holistică a copiilor, atât pe plan fizic, cât și emotional, spiritual, cognitiv, social și motric, pentru a ne bucura de copii echilibrați.

Perioada copilăriei este de maximă importanță atât pentru dobândirea abilităților, cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru inserția în școală, cât și pentru formarea personalității și a caracterului adultului de mâine. Un copil reprezintă VIITORUL care crește în două suflete: al părintelui și al educatorului. Dumnezeu ne-a lăsat aceasta responsabilitate, iar noi ne-o asumăm.

Grădinița noastră este în primul rând locul în care COPIII ȘI PĂRINȚII se simt ACASĂ… Acest lucru este vizibil încă de la prima vizită sau primul contact cu mediul educational și echipa de educatori. Atmosfera în care copiii învață este una distractivă, în care jocul este activitatea primordială.

Întreaga echipă a grădiniței se dedică să asigure grija și atenția, dragostea și îndrumarea, bucuria și protectia pe care le asteptati de la o instituție de învățământ.

Noi vă oferim combinația perfectă de experiență, resurse umane și materiale si programe educaționale.

Niciun alt loc nu v-ar putea garanta siguranța și liniștea pe care le veți avea optând pentru GRĂDINIȚA P.P. NR. 14 ARAD.

Acesta este angajamentul nostru față de dumneavoastră!

EDUCĂ CU ZÂMBET, ÎNVAȚĂ PRIN JOACĂ!

"Imaginează-ți că peste câțiva ani copilul tău devine adult. Îți deschide ușa casei și-ți spune: "Bună, Mami!" sau "Bună, Tati!"

Ce calități are? Cum este acest copil devenit adult? Cum arată viața lui? Este împlinit? Mulțumit cu propria-i viață? Ce este nevoie sa faci ca să-l ajuți să obțină toate aceste lucruri?"

Urania Cremene

Începeți prin a alege grădinița noastră, iar mai apoi, educația copiilor dumneavoastră va deveni un parteneriat sigur între noi și dumneavoastră, pentru a obține o educație excelentă și durabilă, care să împlinească adultul și copilul de azi, dar și bătrânelul și adultul de mâine!

Director,
prof. pentru învățământ preșcolar DĂRĂU FLAVIA


Personalul grădiniței

Directori: 1
Profesori pentru învățământ preșcolar: 28
Profesori puericultori: 4
Personal didactic auxiliar: 3
Personal nedidactic: 19
Cadre medicale: 5

Colectivul grădiniței promovează valori importante precum:

 • calitate şi profesionalism
 • spirit de echipă şi comunicare
 • creativitate şi responsabilitate
 • implicare şi toleranţă
 • spirit civic, respect şi onestitate

Echipa didactică dovedește o bună pregătire profesională, calitate atestată de faptul că există numeroase persoane resursă:

 • metodiști în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad,
 • responsabil de cerc pedagogic,
 • formatori, mentori, experţi manager, experţi în învățământ,
 • membri în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila, care pot valoriza competențe științifice, didactice și metodice dobândite.

Calitatea managementului

 • Stilul de conducere este democratic, ȋmbinat cu cel autoritar ;
 • Este încurajată comunicarea pe verticală şi pe orizontală;
 • Colaborarea şi comunicarea cu membrii grădiniţei sunt eficiente, prin implicare ȋn luarea deciziilor, prin stimularea iniţiativei, prin disponibilitate pentru ceilalţi şi orientare spre echipă;
 • Predomină ȋncrederea managerului în subordonaţi;
 • Raporturile manager-angajaţi sunt bazate pe tact şi bunăvoinţă;
 • Cadrele didactice sunt considerate, de către manager, ca şi de către colaboratori, nu doar simpli angajaţi;
 • Se cultivă ordinea şi disciplina colectivă simultan cu creativitatea individuală;
 • Se foloseşte delegarea de autoritate şi răspunderi;
 • Se pune accent pe relaţiile interumane, pe asigurarea unui climat de muncă agreabil şi a unor raporturi cordiale, care reprezintă factori de motivaţie;

Servicii

Grădiniţa noastră oferă servicii educaţionale de calitate prin:

 • exploatarea optimă a resurselor materiale și umane, răspunzând necesităților preșcolarilor;
 • stimularea curiozității copiilor privind explicarea lumii înconjurătoare și aprofundarea cunoștințelor prin participare la activităţi şi concursuri locale, naţionale şi internaţionale;
 • colaborarea continuă a cadrelor didactice cu părinţii şi comunitatea locală prin parteneriate şi proiecte în vederea conectării la dimensiunile şi valorile europene;
 • eficientizarea procesului instructiv-educativ pentru obţinerea de performanţe şi integrarea cu succes în activitatea şcolară;

Viziunea

Copil pregătit, viitor fericit!

Adoptând un nou stil managerial, ne dorim să asigurăm o pregătire eficientă pe toate planurile a preşcolarilor noștri, într-un cadru instituțional sigur, care să le asigure o inserție optimă în școală și în societate.

Misunea

Creşterea calităţii educaţiei furnizate de grădiniţa noastră copiilor, prin democratizarea sistemului educativ, creşterea rolului social al educaţiei, construirea imaginii grădiniţei în raport cu cerinţele actuale şi promovarea acestei imagini în contextul climatului concurenţial de descentralizare şi autonomie instituţională.

Opțiuni strategice

1. Dezvoltarea curriculară

 • Adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii;
 • Particularizarea curriculumului la cerintele învăţării activ-participative centrate pe copil;
 • Dezvoltarea unor optionale adecvate egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene;

2. Dezvoltarea resurselor umane

 • Respectarea numărului de copii înscrişi pentru a asigura securitatea, sănătatea și confortul acestora ;
 • Perfecţionarea continuă a personalului didactic şi nedidactic;
 • Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe copil;
 • Formarea resursei umane în vederea utilizării sistemelor de comunicare şi realizarea unei comunicări eficiente;
 • Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii;

3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale

 • Achiziţionarea de licenţe cu sisteme de operare şi soft-uri educaţionale;
 • Modernizarea spaţiilor şcolare şi a spaţiilor auxiliare
 • Achiziţionarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de învăţare centrate pe copil;
 • Crearea bazei materiale pentru susţinerea promovării egalităţii de şanse în educaţia copiilor de către cadrele didactice;
 • Atragerea de resurse extrabugetare pentru realizarea unor proiecte și materiale de promovare a imaginii grădiniței;

4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat

 • Responsabilizarea comunităţii în susţinerea grădiniței;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate în educaţie;
 • Colaborare cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor de cultură din ţară şi din străinătate;
 • Crearea unor structuri participative copii - părinți - personal propriu - comunitate pentru realizarea schimbului de informaţii cu exteriorul şi adecvarea acestuia la contextul comunitar concret;
 • Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass-media, implicate în promovarea imaginii grădiniței.

Resurse curriculare

ACTIVITĂȚI DIN TRUNCHIUL COMUN - asigură un program educaţional adaptat la nevoile şi abilităţile fiecărui copil, pe domenii experienţiale:

 • Domeniul Limbă Şi Comunicare
 • Domeniul Ştiinţe
 • Domeniul Om Şi Societate
 • Domeniul Estetic Şi Creativ
 • Domeniul Psihomotric

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE - sunt cele pe care, de regulă,copiii şi le aleg şi care îi ajută să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ - includ:

 • rutinele, activităţi-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei; ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestui;
 • tranziţiile– activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente ale zilei;
 • activităţile de dezvoltare a înclinaţiilor personale/predispozițiilor/aptitudinilor din perioada după-amiezii;

ACTIVITĂŢILE OPŢIONALE - vin în întâmpinarea intereselor şi aptitudinilor copiilor.

ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE - completează activităţile din trunchiul comun, asigurând o dezvoltare armonioasă:

 • concursuri, vizite, excursii, serbări;
 • activităţi în aer liber;
 • vizionare de spectacole de teatru;
 • parteneriate cu diferite instituții: Şcoli și grădiniţe din municipiul şi judeţul Arad, Casa Corpului Didactic, C.J.R.A.E, Muzee, Biblioteca Judeţeană,Teatrul de marionete, Biserică, ISU , IPJ Arad, Căminul pentru Persoane Vârstnice

Galerie foto

Distribuie: